Bellatrix

Prvo oranžno vino sorte Šipon. Pridobljeno iz grozdja pozne trgatve, ročno selekcionirano, razpecljano fermentirno v velikem sodu z rednim potapljanjem grozdnega klobuka. Po zaključeni fermentaciji brez prešanja zori na drožju z dodatkom 30% grozdja v malih hrastovih sodih.

Stars of Stiria